Tävlingsregler 2024

Tävlingsregler

Tävlingsformen är 18-hål, Greensome, poängbogey.

I Greensome slår bägge spelarna i laget ut och väljer sedan valfritt utslag. Därefter spelar man vartannat slag och spelaren vars utslag ej används slår andra slaget och sedan fortsätter man vartannat slag (som i Foursome).

Det bästa Greensomelaget per speldag går direkt vidare till final.

Endast aktiva medlemmar i erkänd golfklubb och med officiellt hcp får deltaga. Laget utgöres av två spelare. Det behöver inte vara ett företagslag, du kan spela med din kompis, granne eller partner.

Åldersgräns - vid speltillfället måste alla spelare vara över 18 (d.v.s. ha fyllt 18 år eller fylla 18 samma dag) 

Varje spelare i laget får högst spela med shcp 28,0.

D.v.s en spelare med hcp upp till 36,0 får delta men får endast tillgodoräkna sig 28 i shcp plus slope.

Vid anmälan ska Golf-Id anges så att respektive klubb kan räkna ut er gemensamma hcp. Lagets gemensamma spelhandicap är summan av följande: spelare med lägst spelhandicap (dvs inkl slope) reduceras till 60 % och spelare med högst spelhandicap reduceras till 40 % och avrundar till närmaste heltal (0,5 avrundas uppåt och 0,4 nedåt). 

En (1) lagmedlem får bytas ut till finalen. Skulle laget gå till final måste minst en (1) spelare som spelat kvalspelet delta. Varje företag har rätt att anmäla flera lag. En spelare kan spela i flera olika lag eller samma lag får spela flera gånger, men inte under samma spelpass.

Utslagsplatser är gul respektive röd (dvs klubb-tees).

Avståndsmätare är tillåten.

 

Avgörande vid lika resultat

Kval:

De lag som vid lika resultat erhållit minsta antal handicapslag mot banan rangordnas före oberoende av om och hur handicapslagen nyttjas. Kan detta ej skilja lagen åt bestäms placeringen genom den matematiska metoden, bäst på hålen; sista 9, 6, 3, 1.

Final:

Samma regler som i kvalet.

Särskilda bestämmelser

Vid sen ankomst till start gäller 2 slags plikt.

Om laget missat sin start helt erhåller man möjligheten att spela från det hål där medspelarna från sin utsatta starttid befinner sig. Då med resultatet 0 poäng på de hål laget missat.

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs

Tävlingen följer Svenska Golfförbundets amatörregler och EGA Handicapregler. Alla får delta i alla tävlingen, men att endast de lag där bägge spelarna har EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan.

Vem får spela i laget

Vi får många frågor om man måste vara anställd på samma företag för att få spela. Det behöver man inte. Du kan bjuda en en kund, samarbetspartner, anhörig eller kompis. Ni kan till och med anmäla er som ett rent kompislag, utan någon koppling till något företag alls!

Övrigt

I samband med att man anmäler sig tillåter man samtidigt att namnen publiceras i start- och resultatlistor. Vidare tillåter man även att Företagsgolfen skickar ut information.

Avbokning & återbetalning.

Om ni får förhinder, eller en av spelarna i laget får förhinder går det att ersätta spelare ända fram till tee-off (men ju tidigare desto bättre).

Återbetalning vid avbokning enligt följande:

 - fram till 4 veckor före aktuell tävlingsdag 50% i retur

 - fram till 2 veckor före aktuell tävlingsdag 25% i retur

 - mindre än 2 veckor fram till aktuell tävlingsdag ingen återbetalning.

Vid sjukdom så skicka läkarintyg till ert försäkringsbolag och se vilka regler de har för ev. ersättning.