Tävlingsregler
Tävlingsformen är 18-hål, Greensome, poängbogey. 
I Greensome slår bägge spelarna i laget ut och väljer sedan valfritt utslag. Därefter spelar man vartannat slag och spelaren vars utslag ej används slår andra slaget och sedan fortsätter man varannat slag (som i Foursome).

De två bästa Greensomelagen per speldag, bästa dam/mixedlag, dvs lag där det ingår minst en dam spelar i en egen kvalgrupp (dam/dam dam/herr herr/dam), samt den bästa Bästbollen per spelpass, (5 lag per kval) går vidare till semifinalerna. Skulle antalet deltagande lag understiga 25 förbehåller sig tävlingsledningen sig rätten att justera ned antal lag som kvalificerar sig till semifinal.

Endast aktiva medlemmar i erkänd golfklubb och med officiellt hcp får deltaga. Laget utgöres av två spelare. Det behöver inte vara ett företagslag, du kan spela med din kompis, granne eller partner.

Åldersgräns - vid speltilfället måste alla spelare vara över 18 (d.v.s. ha fyllt 18 år eller fylla 18 samma dag)  

Varje spelare i laget får högst spela med shcp 28,0 
D.v.s en spelare med hcp upp till 36,0 får delta men får endast tillgodoräkna sig 28 i shcp.

Vid anmälan ska Golf-Id anges så att respektive klubb kan räkna ut er gemensamma hcp. Lagets gemensamma spelhandicap är summan av följande: spelare med lägst spelhandicap (dvs inkl slope) reduceras till 60 % och spelare med högst spelhandicap reduceras till 40 % och avrundar till närmaste heltal (0,5 avrundas uppåt och 0,4 nedåt).  

En (1) lagmedlem får bytas ut till semifinalerna. Skulle laget gå till final måste minst en (1) spelare som spelat första kvalspelt delta. Varje företag har rätt att anmäla flera lag. En spelare kan spela i flera olika lag eller samma lag får spela flera gånger, men inte under samma spelpass.

Utslagsplatser är gul respektive röd (dvs klubbtees). 

Avståndsmätare är tillåten.


Avgörande vid lika resultat 
Kval:
De lag som vid lika resultat erhållit minsta antal handicapslag mot banan rangordnas före oberoende av om och hur handicapslagen nyttjas. Kan detta ej skilja lagen åt bestäms placeringen genom den matematiska metoden, sista 9, 6, 3, 1. 

Semifinaler:
Till final från respektive semifinal går de fem bästa lagen plus det bästa laget med minst en dam (kan vara dam/dam eller Dam/herre). Skulle detta laget redan vara ett av de två fem lagen går lag sex också vidare till finalen.

Vid lika resultat om finalplats genomförs särspel genom "sudden death" bästboll.

Final:
Vid lika resultat om slutsegern genomförs särspel genom "sudden death" bästboll.

 

Särskilda bestämmelser
Medlemskort skall före start i kvalomgången uppvisas för tävlingsledningen / incheckningspersonalen.
 
Vid sen ankomst till start gäller 2 slags plikt. 

Om laget missat sin start helt erhåller man möjligheten att spela från det hål där medspelarna från sin utsatta starttid befinner sig. Då med resultatet 0 poäng på de hål laget missat. 

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs för prislistan
Tävlingen följer Svenska Golfförbundets amatörregler och de EGA Handicapregler som fr.o.m. 2013. Alla får delta i alla tävlingen, men att endast de lag där bägge spelarna har EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan.

Vem får spela i laget
Vi får många frågor om man måste vara anställd på samma företag för att få spela. Det behöver man inte. Du kan bjuda en en kund, samrbetspartner, anhörig eller kompis. Ni kan till och med anmäla er som ett rent kompislag, utan någon koppling till något företag alls!


Jag kan bara spela en viss dag?!
När du anmäler dig så väljer du i "rullgardinen" som finns på anmälningsblanketten, den dag du vill spela (endast de dagar där det finns plats på visas som bokningsbara). 
Går anmälan igenom är du samtidigt bekräftad.


Övrigt
I samband med att man anmäler sig tillåter man samtidigt att att namnen publiceras i start- och resultatlistor. Vidare tillåter man även att Företagsgolfen skickar ut information.


FRÅGOR
Vid frågor kontakta Företagsgolfen på info@foretagsgolfen.se
0709 53 44 00